Portfoliohakuilmoitus julkisen tilan prosenttitaiteen toteuttamiseen Ivalon koulukeskus -uudisrakennukseen


Hakumenettely

Portfoliohaku josta seuraa suoratilaus.

Portfoliohaun järjestäjä ja taidekohde

Inarin kunta; kulttuuritoimi ja sivistysosasto, Ivalon koulukeskus. Rakennuskohteesta tulee Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus. Kaikki koulumuodot esiopetuksesta lukioon tulevat toimimaan samassa keskuksessa ja lisäksi tiloja käyttää iltaisin kulttuuripalvelut tapahtumien järjestämiseen, kunnan liikuntatoimi kurssitoimintaan, osa kansalaisopiston ryhmistä ja urheiluyhdistykset. Keskus tarjoaa monipuoliset puitteet elinikäiseen oppimiseen.

Rakennuksen arkkitehtuurissa tuodaan esille ja ylläpidetään paikallista kulttuuria. Luonnon ja ympäristön huomioiminen sekä kestävän kehityksen edistäminen ja ylläpitäminen ovat rakennuksen tavoitteita toiminnallisuuden ja kolmen paikallisen saamenkulttuurin ylläpidon ja esille tuonnin lisäksi.

Rakennukseen on erikseen suunniteltu opetustilat saamenkielistä opetusta varten, mutta kulttuuria kunnioitetaan sisätilojen värimaailman teemalla, joka on kahdeksan vuodenaikaa.

”Oppimis- ja sisääntuloauloissa näkyy värejä, jotka kuvastavat näitä vuodenaikoja.”

Yleensä tuttujen neljän vuodenajan sijaan saamelaiskulttuurissa vuodenajat jaetaan kahdeksaan eri osaan: pakkastalvi, hankikantokevät, jäidenlähtökevät, yöttömän yön aika, sadonkorjuu, ruska, ensilumi ja joulukaamos.

Ivalon koulukeskus toteutetaan elinkaarihankkeena, johon sisältyy uudisrakentamisen lisäksi ylläpito- ja käyttäjäpalvelut 20 vuoden ajan.

Taideteokselle on varattu tila Ivalon koulukeskuksen aulasta ja aulaa kiertävästä otsapaneelista. Taiteelle varattu tila ympäröi portaikkoa ja toimii rakennuskohteen näkyvänä ja tunnistettavana imagon luojana.

Taiteelle varatun tilan mitat ja mallinnuskuvat löytyvät liitteenä.

Projektin osapuolet ovat Inarin kunta, Lehto Oy ja valittu taiteilija. Projekti kytkeytyy kiinteästi osaksi Ivalon koulukeskuksen rakennusprojektia. Prosenttitaiteen on noudatettava rakennuttajan, tilan käyttäjien ja taiteilijan näkemystä hyvässä yhteisymmärryksessä.

Tehtävän kuvaus ja tavoitteet

Inarin kunnan tilaama Prosenttitaideteos mittatilaustyönä Ivalon koulu- ja kulttuurikeskukseen. Toteutus yhteistyössä kunnan, arkkitehdin ja rakennuttajan kanssa.

Prosenttitaideteoksen tavoite on lisätä koulukeskuksen käyttäjien viihtyvyyttä ja tuoda esille Inarin monikulttuurista identiteettiä (kolmen saamen kielen ja kulttuurin kunta). Inarin kunnan slogan: Voimakas luonnostaan, voi toimia inspiroivana lauseena taiteelle. Taideteoksen tulee sopeutua korkealaatuiseksi ja luonnolliseksi osaksi koulukeskukseen suunniteltua väri- ja sisustusmaailmaan.

Teoksen ehtoina on inspiroida ja säilyä ajattomana teoksena koulukeskuksen toimintojen ytimessä ja toimia tilojen tunnusmerkkinä sekä ylpeyden aiheena. Teoksen tulee olla kutsuva, mutta samalla arvokas, koska sijaitsee koko rakennuksen näkyvimmällä paikalla sisääntuloaulassa.

Kriteereitä: Ajattomuus, arvokkuus, Saamelaiskulttuurin ja inarilaisen kulttuurin ilmentäminen ja kunnioitus, mahdollinen pedagogisuus, teemaltaan luontoon liittyvä: inspiraationa voi käyttää arktista luontoa, eläin- ja kasviteemaa.

Vaatimukset materiaalille

Sisätiloihin toteutettavien teosten tulee olla vaivattomasti ylläpidettävissä ja huoltokustannuksiltaan kohtuullisia, mieluiten huoltovapaita. Teosten tulee kestää mahdollisimman hyvin uudisrakennuksen koulu- ja julkista- toimintaa sekä -käyttöä. Teoksen / teosten materiaalin on oltava pitkä elinkaareltaan.

Teosta suunniteltaessa on huomioitava, että seinän pinta on seinälevyä, mikä ei kestä raskaita töitä. Raskaat teokset kiinnitetään katosta roikkumaan, kevyet voidaan asentaa seinäpintaan. Teokselle on varattu kohdevalaistus katosta portaikon yhteyteen.

Aikataulu

Portfoliohaku alkaa 27.10. ja on käynnissä 4 vkoa ja portfolio lähetetään 24.11.2021 klo 15 mennessä. Lähetä meille portfoliohakusi 24.11.2021 klo 15 mennessä Artcurator järjestelmään osoitteessa:

http://ivalonkoulukeskusportfoliohaku.artcurator.io/

Ivalon koulukeskuksen havainnekuvia, julkisen taiteen sijoituspaikkaa, ja paikan mittoja kuvaavaa aineistoa löydät aineistoa löydät Inarin kunnan koulujen Pedanetistä https://peda.net/inari/inarin-kunna-koulut/prosenttitaide

Portfoliohaun jälkeen seuraa 2 kk luonnosvaihe, jonka jälkeen taiteilija aloittaa teoksen valmistamisen.

Teoksen valmistamiseen on varattu 2022 kevät. Teoksen on oltava valmis ja viimeistelty 30.6.2022 koulukeskuksen tiloissa. Koulukeskus avataan oppilaille syyslukukauden alussa, elokuussa 2022.

Teoksen toteutukseen varattu budjetti

Taiteilijan palkkio (sisältäen koko teoksen avaimet käteen –periaatteella toteutuksen) on 18 000 € + 2000 € luonnospalkkio (sisältäen koko teoksen, eli taiteilijapalkkion lisäksi muun muassa teosmateriaalit, toteutus, kuljetus, kiinnitys paikoilleen, eli avaimet käteen –periaatteella toteutuksen). Palkkio on sama niin työryhmäkokonaisuudelle, yksittäiselle taiteilijalle kuin yrittäjälle.

Inarin kulttuuritoimi kustantaa taiteilijavalinnan työryhmän matkakulut sekä taiteilijan matkakulut edullisimman matkustustavan mukaisesti taideteoksen suunnitteluvierailulle sekä lopullisen taideteoksen asentamisen ajalle, sekä päivärahat.

Taiteilijavalinta

Taiteilijavalinnassa huomioidaan portfoliohaun hakuilmoituksen kriteerit täyttävät portfoliot. Puutteelliset, luonnosehdotuksen sisältävät tai myöhässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä. Portfoliot käsitellään ja taiteilijat valitaan hakuilmoituksessa määriteltyjen valintaperusteiden ja kerrotun aikataulun mukaisesti.

Portfoliohaun taiteilijavalintaan osallistuu työryhmä, joka koostuu seuraavista henkilöistä:

Jos portfoliohaussa ei löydy hankkeen kriteerit täyttävää taiteilijaa, kunnalla on oikeus tehdä suoratilaus haluamaltaan taiteilijalta.

Kuka voi hakea?

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti.

Eduksi katsotaan arktisen luonnon tai Inarin paikallisten kulttuurien ymmärtäminen.

Portfolion sisältö

Taiteilijoilta/taiteellisilta työryhmiltä pyydetään liittämään portfolioon seuraavat asiat:

HUOM! Portfoliohaun yhteydessä ei vielä pyydetä teosluonnoksia eikä teosideoita kyseessä olevaan kohteeseen.

Portfoliohaun jälkeen

Portfoliot käydään läpi portfoliohaun taiteilijavalintatyöryhmässä marraskuun lopussa, taiteilijavalinta tehdään 1.12.2021, josta ilmoitetaan portfoliohakemuksen jättäneille henkilökohtaisesti. Portfoliovalinnan jälkeen alkaa varsinainen teoksen suunnittelu. Portfoliohakua seuraa suora teostilaus portfolion perusteella valitulta taiteilijalta. Portfoliohaun jälkeen taiteilija kutsutaan tutustumaan tilaan, johon teos tulee. Taiteilija saa 2 kk aikaa suunnitella ja toteuttaa ensimmäisen luonnoksen taideteoksesta. Luonnos arvioidaan taiteilijavalintatyöryhmän kanssa 2.2.2021.

Lopullisen työn valinnan jälkeen maksetaan luonnosmaksu, jotta taiteilija pystyy aloittamaan työskentelyn ja toteuttamaan taideteoksen. Loppusuoritukset maksetaan osissa kevään 2022 kuluessa teoksen valmistumisen edetessä.

Taiteilija sitoutuu valmistamaan teoksen valmiiksi koulukeskusrakentamisen aikataulujen mukaisesti.

Tekijänoikeus

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille. Portfolion sisältävän tekijänoikeuden käytöstä on sovittava aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa.

Henkilötietojen suoja

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.

Lisätietoja antaa

Inarin kunnan kulttuuritoimen Kulttuurisihteeri Mirja Karjalainen: mirja.karjalainen@inari.fi tai 040 7767546.


Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä halualustasta, käytä nurkasta löytyvää chat-ikkunaa tai laita s-postia: info@artor.io.


Verkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io


ArtCurator-lomakkeen täyttäminen:

Mahdollisia ongelmatilanteita:

Ohje
X